header gratistheorie.nl

B7. Stop: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg.

B7De vorm van dit bord is uniek. Zodoende is dit bord ook aan de achterzijde te herkennen, of als het bord besneeuwd is.
Als je een kruispunt nadert waar dit bord staat en er komen geen bestuurders aan op de kruisende weg aan wie je voorrang zou moeten verlenen, moet je toch eerst stoppen, alvorens je door mag rijden. Je moet dan stoppen voor de aangebrachte stopstreep.
Je moet voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg, niet aan voetgangers op de kruisende weg.
Als je bij een voorrangskruispunt rechtsaf wilt slaan, kijk dan ook goed naar rechts. Hier kunnen inhalende bestuurders rijden, welke op jouw weghelft rijden.

Houd overstekende voetgangers in de gaten. Voetgangers gaan er soms vanuit dat zij ook voor mogen gaan. Als jouw snelheid vrij laag is, of als je gestopt bent om een ander voertuig voorrang te verlenen, kunnen zij plotseling de weg oversteken.

Laat door jouw snelheid en manier van naderen, de bestuurders op de kruisende weg blijken dat je daadwerkelijk van plan bent om voorrang te verlenen. Op het laatste moment hard remmen en daarbij vlak voor de kruisende weg tot stilstand komen wordt niet beschouwd als voorrang verlenen.
Laat bij het verlenen van voorrang het kruisingsvlak vrij.

Het dwarsverkeer rijdt hier vaak sneller dan op kruispunten van wegen van gelijke orde. Vooral bij linksafslaan en dus als het ware VOOR het acheropkomend (dus dwarsverkeer) uitkomend, betekent dit dat je al behoorlijk wat snelheid moet hebben. Niet aarzelen dus, maar weten wat je doet, goed inschatten hoe snel die auto bij je is en bekend zijn met wat je met je eigen auto kan.

Op wegen buiten de bebouwde kom wordt vaak een vooraanduiding geplaatst. Hiervoor wordt uitsluitend bord B6 gebruikt. Op een onderbord staat dan de afstand tot het kruispunt en zonodig het woord "stop".
Een vooraanduiding kan ondersteund worden door een waarschuwingsdriehoek of het woord "stop" op het wegdek. Deze beide afbeeldingen op het wegdek hebben op zichzelf geen wettelijke betekenis, maar gelden alleen als waarschuwing.

Gesl.verklaring Overzicht
Gesl.verklaring Overzicht