header gratistheorie.nl

G6. Einde erf.

g6Als je een erf inrijdt of verlaat, verricjt je een bijzondere manoeuvre waarbij je al het overige verkeer voor moet laten gaan. Dus niet alleen voertuigen van links en rechts, maar je moet alles en iedereen voor laten gaan, ook voetgangers.

Bij het verlaten van een erf kunnen zich twee situaties voordoen:

  • gelijk bij bord G6 eindigt het erf en kruist deze aan een andere weg door middel ven een verlaagd trottoir of een verlaagde trottoirband. Je verlaat nu duidelijk een uitrit.
  • een andere situatie hebben we als bord G6 op 25 meter of verder vanaf de kruisende weg staat. Het gedeelte na bord G6 is dan een gewone weg en het kruispunt wat je dan nadert is ook geen uitrit en dan gelden er de gewone voorrangsregels. Begrijpelijk is dat dit de duidelijkheid en de veiligheid niet in de hand werkt en niet zo vaak voorkomt.


Verkeersregels G7
Verkeersregels G7