header gratistheorie.nl

G5. Erf.

g5Erven zijn verblijfsgebieden aangegeven door bord G5. Als je dit bord voorbij bent rij je in een erf en gelden de regels van een erf voor jou.
Zolang je het bord G6 niet gepasseerd bent rij je nog op het erf en moet je de regels van een erf aanblijven houden. Er hoeft niet na ieder kruispunt een bord "einde erf" geplaatst te worden. Binnen erven spelen veel kinderen, lopen veel mensen op straat en wordt geleefd op straat. Voetgangers mogen de rijbaan over de volle breedte gebruiken, maar niet blijven staan en automobilisten onnodig hinderen. De maximumsnelheid binnen een erf is stapvoets. Omdat de definitie stapvoets voor veel mensen erg onduidelijk was, heeft de rechter besloten dat stapvoets maximaal 15 kilometer per uur is. Binnen erven worden veel drempels, bloembakken en andere obstakels geplaatst zodat het niet mogelijk is om met hoge snelheid door erven heen te rijden.

Op een kruispunt binnen een erf geldt gewoon de regel dat bestuurders die van rechts komen voorrang behoren te krijgen op de bestuurders die van links komen. Voetgangers van rechts hebben dus geen voorrang binnen een erf.

In een erf mag je alleen parkeren op parkeerplaatsen aangegeven door bord E4, of als er parkeerplaatsen zijn aangelegd met daarin een trottoirtegel met daarop een witte "P".
Als een erf ook is aangeduid als parkeerschijfzone door bord E10, mag je in dat erf behalve op de hiervoor genoemde plaatsen ook parkeren langs de blauwe strepen als je duidelijk zichtbaar een parkeerschijf in je auto hebt geplaatst.
Je mag in een erf niet zomaar ergens parkeren, maar je mag er wel stoppen om te laden/lossen of om er iemand in- of uit te laten stappen.
Bestuurders van een auto die in het bezit zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart mogen buiten de parkeervakken parkeren als hij deze gehandicaptenparkeerkaart en een parkeerschijf duidelijk zichtbaar op zijn auto heeft aangebracht.
Gehandicaptenvoertuigen mogen in een erf de hele dag buiten de parkeervakken parkeren, omdat een gehandicaptenvoertuig geen motorvoertuig is en daardoor niet in de parkeervakken hoeft te parkeren.

Verkeersregels G6
Verkeersregels G6