header gratistheorie.nl

F8. Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden.

f8Dit bord geeft een einde aan van alle door verkeersborden gegeven verboden. Dit bord zie je vaak na wegwerkzaamheden. Bij wegwerkzaamheden geldt nogal eens een lagere maximumsnelheid en een inhaalverbod. Om nu niet 2 borden te hoeven plaatsen, wordt dit bord geplaatst. Na dit bord is de normale maximumsnelheid weer van toepassing.

Let op, na een snelheidsbeperking (en inhaalverboden)..........gehaaste automobilisten zijn al aan het versnellen ver voor dit bord. Let bij inhaalacties dus goed op het achteropkomend verkeer.

Verboden F9
Verboden F9