header gratistheorie.nl

F7. Keerverbod.

f7Bij dit bord is het niet toegestaan om te keren. Linksaf slaan mag echter wel.
Houd rekening met de reden waarom dit bord geplaatst is. Er wordt hier behoorlijk snel gereden. Bestuurders die ter plaatse niet zo goed bekend zijn, rijden soms verkeerd en willen keren. Dit is door het bord verboden, het gebeurt echter wel.

In afwijking van gebruikelijke plaatsing wordt dit bord aan de linkerzijde van de rijbaan geplaatst.
Door middel van onderborden kan dit bord gelden voor bepaalde categorieën voertuigen of kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd.

Verboden F8
Verboden F8