header gratistheorie.nl

F3. Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen.

f3Na het passeren van dit bord mogen vrachtauto's geen motorvoertuigen inhalen. Vrachtauto's mogen dus onder ander geen personenauto, tractor, brommobiel of motorfiets inhalen.
Dit bord is vaak geplaatst op plaatsen waar de langzamere vrachtauto's de rest van het verkeer op kunnen houden.
Autobussen, motorfietsen en personenauto's mogen wel andere motorvoertuigen inhalen als dit bord is geplaatst.

Op autosnelwegen is vaak een onderbord geplaatst met een tijdsduur van het verbod. Bijvoorbeeld van 06.00-10.00 uur en 15.00-19.00 uur. Deze tijdstippen zijn bewust gekozen om het drukke spitsverkeer te ontlasten. Gedurende deze tijden mogen vrachtauto's niet inhalen. Buiten deze tijdstippen wel.
Het bord komt ook voor op hellingen.

Verboden F4
Verboden F4