header gratistheorie.nl

F10. Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast.

f10Dit bord geeft aan dat je moet stoppen.
Vroeger kwam je dit bord tegen bij de grensposten. Sinds het wegvallen van de landgrenzen binnen de Europese Gemeenschap wordt dit bord binnen de EG niet meer geplaatst.

Indien door een begeleider van een railvoertuig een stopteken met dit bord, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond, zijn weggebruikers verplicht te stoppen.
Verder dragen verkeersbrigadiers deze borden bij zich op oversteekplaatsen. Onder andere dicht bij scholen. Houd een verkeersbrigadier zo een bord omhoog dan moet je stoppen.
Bij de uitoefening van hun taak dienen verkeersbrigadiers ten minste te zijn uitgerust met:

  • een oranje fluorescerende jas of hes en
  • een stopteken door middel van dit bord.


Het stopteken komt voor in twee uitvoeringen:

  • als stopteken dat met de hand wordt opgehouden.
  • als stopteken dat onderdeel uitmaakt van een draai-arm-systeem.


Verwar de betekenis van dit bord niet met bord B7. Als bord B7 is geplaatst mag je als je helemaal tot stilstand bent gekomen en er komt geen verkeer aan doorrijden. Bij dit bord moet je blijven wachten tot er aangegeven wordt dat je weer door mag rijden.

Verkeersregels Overzicht
Verkeersregels Overzicht