header gratistheorie.nl

F1. Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen.

f1Als je dit bord passeert is het niet meer toegestaan om andere motorvoertuigen in te halen. Je mag hier met een motorvoertuig dus ook geen tractor, brommobiel of motorfiets inhalen. En andersom ook niet.
Dit bord is meestal geplaatst op plaatsen waar inhalen niet mogelijk is door bijvoorbeeld een smalle weg of op plaatsen waar inhalen tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Een verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen duidt vaak op een verandering aan de weg(omgeving). Kijk ver vooruit om tijdig te ontdekken waaruit deze verandering bestaat. Dit kunnen wegwerkzaamheden zijn, een scherpe, onoverzichtelijke bocht, of een versmalling of splitsing van de rijbaan.
Ondanks een inhaalverbod zijn er toch wel eens gehaaste bestuurders die zich hier niets van aantrekken. Wees hier op bedacht.
Als de breedte van de rijbaan meer bedraagt dan 5 meter, wordt het bord tevens aan de linkerzijde van de rijbaan geplaatst.
Door middel van een onderbord kan het toegestaan worden om landbouwvoertuigen in te halen.

Verboden F2
Verboden F2