header gratistheorie.nl

A1. Maximumsnelheid.

A1. Maximumsnelheid

Je mag hier niet sneller rijden dan op het bord is aangegeven. In dit geval niet sneller dan 50 kilometer per uur. Dit bord tref je vaak aan op plaatsen waar het niet duidelijk is hoe snel je mag rijden of waar de situatie afwijkend is van de standaard snelheden.

Bij wegwerkzaamheden binnen de bebouwde kom wordt vaak het bord geplaatst met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De snelheid op deze borden geldt dan tot de volgende zijweg.

Het komt regelmatig voor dat men deze borden vergeet te verwijderen nadat de werkzaamheden klaar zijn. Toch blijft de lagere maximumsnelheid dan van kracht.
Overigens gelden er hogere boetes als je de maximumsnelheid overschrijdt bij wegwerkzaamheden. Of er feitelijk wegwerkzaamheden zijn is voor de verhoging van de boete niet relevant. Voldoende voor de verhoging is het als het bord J16, werk in uitvoering, is geplaatst.

Door middel van een onderbord kan dit bord worden gebruikt voor een bepaalde categorie voertuigen, bijvoorbeeld vrachtauto's boven een bepaald gewicht.

Zodra de maximumsnelheid wordt verlaagd, moet je de snelheid al verlagen zodra je het bord ziet.
Vaak verlagen bestuurders hun snelheid pas na het verkeersbord.

Let op inhalende tegenliggers.

Hou meer afstand dan normaal als er een lagere maximumsnelheid gaat gelden. Bestuurders die voor je rijden, kunnen plotseling afremmen. Dit geldt vooral bij wegwerkzaamheden.

Ter hoogte van kruispunten met verkeerslichten wordt op autowegen een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur aangegeven met dit bord.

Het bord wordt vaak niet geplaatst aan het begin van de bebouwde kom. Volstaan kan worden met het plaatsen van het bord H1 (bebouwde kom), omdat de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur al volgt uit de algemene gedragsregel met betrekking tot de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom.

 

Snelheid Einde max.
Snelheid Einde max.