header gratistheorie.nl

A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord.

A3

Dit bord heeft dezelfde betekenis als bord A1 (maximumsnelheid). Er mag dus niet sneller gereden worden dan op het bord is aangegeven. In dit geval dus niet sneller dan 70 kilometer per uur.
Vroeger was de betekenis een adviessnelheid en veel oudere mensen denken nog steeds dat dit zo is. Houd hier dus rekening mee.


A3De laagste snelheid die op het elektronisch signaleringsbord wordt aangegeven is 50 km/h.
Als voor de eerste keer een lagere snelheid wordt aangegeven dan knipperen in de 4 hoeken van het bord gele waarschuwingslampen.

Bord A3 geldt alleen voor de rijstrook waarboven het is aangegeven.
Er kan verschil in maximumsnelheid tussen verschillende rijstroken bestaan.

Het bord is niet bedoeld voor permanent gebruik, maar slechts voor tijdelijk gebruik. Het wordt toegepast bij file(gevaar), bruggen en tunnels.

Snelheid Adviessnelheid
Snelheid Adviessnelheid