header gratistheorie.nl

Einde zone maximumsnelheid 30 km/u.

Einde 30 km zoneNa dit bord mag je weer de ter plaatse geldende maximumsnelheid rijden.

De overgangen naar een andere maximumsnelheid zijn door de constructie soms duidelijk herkenbaar. Vaak is er echter geen duidelijk verschil van weg en omgeving merkbaar.
Het is niet altijd zo dat het einde van een 30 kilometer zone gelijk ligt aan een kruispunt.
Als dit wel het geval is, dan is de voorrang geregeld door middel van verkeersborden of een in- en uitritconstructie, tenzij de kruisende weg geschikt is om in het betrokken gebied opgenomen te worden.

Snelheid 60 km zone
Snelheid 60 km zone