header gratistheorie.nl

Zone maximumsnelheid 30 km/u.

Zone 30 km/uAls je een 30 kilometer zone inrijdt, mag je de gehele zone niet sneller rijden dan 30 kilometer per uur. Totdat je het bord met einde dertig kilometer zone bent gepasseerd mag je niet sneller rijden dan dertig kilometer per uur.

In zo een zone zijn geen afwijkende voorrangs- en parkeerregels. In zo een zone zijn vaak snelheidsremmende maatregelen getroffen zoals verkeersdrempels, bloembakken, versprongen weggedeeltes en andere obstakels.
Er worden van dit soort gebieden vaak 30 kilometer zones gemaakt om sluipverkeer tegen te gaan.
Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kun je 30 kilometer zones tegenkomen.In een 30 kilometer zone moet je onder andere rekening houden met:

 • Spelende kinderen
 • Plotseling op de rijbaan komende kinderen.
 • Schoolgaande jeugd. Zij kunnen zich te voet, per fiets, snorfiets en bromfiets verplaatsen.
 • Extra attent zijn tijdens de begin- en eindtijden van de school.
 • Rekening houden met moeders die hun kroost met de auto brengen en komen halen.
 • Alle soorten leeftijdscategorie´┐Żn, van jong tot bejaard.
 • Parkerende en uit parkeerstand wegrijdende voertuigen.
 • Plotseling openslaande portieren.
 • Bevoorradingsvoertuigen en de bestuurders hiervan.
 • Winkelend publiek.Uitgangspunt is dat binnen een 30 kilometer zone alle wegen gelijkwaardig zijn. Het regelen van de voorrang is slechts beperkt mogelijk. Het is toegestaan bij kruispunten met:

 • solitaire busbanen;
 • solitaire fietspaden en solitaire fiets-/bromfietspaden;
 • hoofdfietsroutes die duidelijk herkenbaar zijn en waarop slechts beperkt gemotoriseerd verkeer wordt toegelaten.


Bij het besluit tot regeling van de voorrang moet extra aandacht besteed zijn aan snelheidsbeperking en/of attentieverhoging.

Zo is ook het aanleggen van "zebrapaden" beperkt toegestaan. Deze kunnen bijvoorbeeld wel aangelegd zijn als daar scholen of verzorgingstehuizen in de buurt zijn. Oversteekplaatsen worden dan vaak op een verhoging aangelegd.

Snelheid Einde 30 zone
Snelheid Einde 30 zone