header gratistheorie.nl

D4. Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven.

d4Als dit bord is geplaatst, mag je niet afslaan. Dit bord is vaak geplaatst bij kruispunten met autowegen, of andere drukke wegen buiten de bebouwde kom. Het is hier vanwege de hogere snelheden die gereden worden niet toegestaan om rechts of links af te slaan.
Door middel van onderborden kunnen bepaalde categorieën voertuigen worden uitgezonderd.
Verwar dit bord niet met bord C3 (Eenrichtingsweg).

Verkeersinzichtelijk:

d4Deze verkeersborden zijn vaak geplaatst naast rijbanen waar langzaam rijdend verkeer niet is toegestaan.

Er ligt soms modder op de rijbaan. Dit is achtergelaten door overstekende landbouwvoertuigen.

Er is soms een minder goed uitzicht in verband met bomen.

Houdt het kruisende verkeer wel voldoende rekening met de hogere snelheden van de andere bestuurders.

Rijrichting D5
Rijrichting D5