header gratistheorie.nl

D2. Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

D2 D2

Dit bord is geplaatst op een vluchtheuvel of middengeleider. Zo is het duidelijk aan welke zijde je langs de geleider moet rijden.
Als het bord op een middengeleider is geplaatst wijst de pijl altijd naar rechts.

In sommige situaties wijst de pijl naar links. Dit komt voor bij wegversmallingen.

Als het bord geplaatst is op een middengeleider, is dit vaak op een reflecterende gele zuil. Het bord kan echter ook aan een mast van verkeerslichten of openbare straatverlichting zijn bevestigd.

Is het bord geplaatst tussen de rijbaan en een fietspad of een fiets/bromfietspad, dan staat het bord op een zwart/witte zuil.

Rijrichting D3
Rijrichting D3