header gratistheorie.nl

D1. Rotonde: verplichte rijrichting.

D1Dit bord is geplaatst op het middeneiland tegenover alle toeleidende wegen. Het bord kan tevens worden geplaatst op de toeleidende wegen

Dit bord wordt bijna altijd toegepast in combinatie met plaatsing van bord B6 en haaientanden bij de aansluiting van de toeleidende wegen op de rijbaan van de rotonde.
De vormgeving van de toeleidende wegen is zonodig aangepast aan de voorrangsregeling. Bovenstaande gebeurt op zodanige wijze dat de bestuurders op de toeleidende wegen voorrang moeten verlenen aan de bestuurders op de rijbaan van de rotonde.

D1Als vooraanduiding van een rotonde wordt bord J9 gebruikt.

Als je bij nadering van een rotonde geen voorrang hoeft te verlenen aan (brom)fietsers, dan is er altijd een apart (brom)fietspad. Meestal is dat zo buiten de bebouwde kom.

Maar ook binnen de bebouwde kom komen aparte (brom)fietspaden voor bij een minirotonde. Soms hebben (brom)fietsers wel voorrang. En soms ook weer niet!

En dat soms ook weer niet kan tot de volgende situaties leiden.
Bij het verlaten van de rotonde sla je rechtsaf, dan moet je alle rechtdoorgaand / tegemoetkomend verkeer voor laten gaan. Dus ook voetgangers. Je kunt dan de merkwaardige situatie krijgen dat je voetgangers wel voor moet laten gaan, maar (brom)fietsers niet omdat ze uit de voorrang zijn gehaald. Er zitten echt goede wegbeheerders bij (NOT!!!).


Op of vlak voor een rotonde gelden de volgende uitzonderingen:

  • Het is bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen toegestaan vlak voor of op rotondes anders dan aan de rechterzijde van de rijbaan te rijden.
  • Het is bestuurders toegestaan vlak voor of op rotonde rechts in te halen.
Rijrichting D2
Rijrichting D2