header gratistheorie.nl

E9. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders.

e9Op deze parkeerplaatsen is het alleen toegestaan te parkeren wanneer je in het bezit bent van een geldige parkeervergunning voor deze parkeerplaats(en). Voor de overige voertuigen geldt een parkeerverbod.
Bij een parkeerplaats voorzien van dit bord mag alleen in de vakken (indien aanwezig) worden geparkeerd.

Je mag hier wel stilstaan om een passagier te laten in- of uitstappen. Ook is het stilstaan om te laden en lossen hier toegestaan.

Parkeren E10
Parkeren E10