header gratistheorie.nl

E8. Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigencategorie die op het bord is aangegeven; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen.

e8Op deze parkeerplaatsen mogen alleen de voertuigen parkeren die op het bord zijn afgebeeld. Voor de overige voertuigcategorieën geldt een parkeerverbod.
De afbeelding van de auto op het bord is een voorbeeld. Ook symbolen van autobussen, vrachtauto's, motorfietsen en dergelijke kunnen op het bord worden afgebeeld.

Bij een parkeerplaats voorzien van dit bord mag alleen in de vakken (indien aanwezig) worden geparkeerd.
Stilstaan voor het onmiddellijk in en uitstappen van passagiers of het laden en lossen van goederen is ook toegestaan voor andere categorieën voertuigen dan op het bord is aangegeven.

Parkeren E9
Parkeren E9