header gratistheorie.nl

E7. Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen.

e7Op een door dit bord aangegeven plaats mag alleen geladen en gelost worden door bestuurders van voertuigen. Ondanks de afbeelding van een vrachtauto geldt dit bord ook voor andere voertuigen.
Overigens is parkeren bij dit bord verboden.

Dit bord is vaak geplaatst in winkelstraten of in de buurt van winkelcentra. Zonder deze borden zal het anders moeilijk worden om de aanliggende winkels te bevoorraden.
Bij een parkeerplaats voorzien van dit bord mag alleen in de vakken (indien aanwezig) worden geparkeerd.
Let op de chauffeur en eventuele bijrijder die om de (vracht)auto heen kunnen lopen.

Bij dit bord mag je tevens stilstaan om een passagier te laten in- of uitstappen.

Parkeren E8
Parkeren E8