header gratistheorie.nl

E6. Gehandicaptenparkeerplaats.

e6Bij de term gehandicaptenparkeerplaats wordt onderscheid gemaakt tussen een gehandicaptenparkeerplaats "voor algemeen gebruik" en "op kenteken".
Op een gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen gebruik mogen auto's parkeren mits er een gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter het raam is geplaatst.
Gehandicaptenvoertuigen mogen hier parkeren zonder dat zij een gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter het raam hebben liggen.
Deze parkeerplaatsen zijn meestal dicht bij winkelcentra en andere druk bezochte gelegenheden, zoals dierentuinen, ziekenhuizen en dergelijke.

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een parkeerplaats waarop uitsluitend de auto van een gehandicapte met een bepaald kenteken mag staan. Gehandicapten zijn vaak slecht in staat om een grote afstand van hun auto naar woning of werklocatie te overbruggen. Zij kunnen dan bij de gemeente een "eigen" parkeerplaats aanvragen.

Wanneer iemand een handicap heeft van blijvende of progressieve aard, kan deze persoon in aanmerking komen voor de gehandicaptenparkeerkaart. De handicap moet wel vastgesteld worden door een medische keuring van de GGD. De gehandicaptenparkeerkaart is vijf jaar geldig en geldt voor geheel Europa. Bij de gehandicapten-parkeerkaart wordt onderscheidt gemaakt tussen een bestuurderskaart en passagierskaart.

Een bestuurderskaart is alleen geldig als de gehandicapte zelf de auto bestuurt. Als de persoon van vervoer van anderen afhankelijk is, dan kan de persoon een passagierskaart aanvragen.

Met deze gehandicaptenparkeerkaart mag je op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. Met een gehandicapten-parkeerkaart kan drie uur worden geparkeerd op een plaats waar een parkeerverbod geldt. Met een gehandicaptenparkeerkaart ben je in sommige gemeentes vrijgesteld van betaald parkeren.

Op een gehandicaptenparkeerplaats mag je wel stilstaan om een passagier te laten in of uitstappen. Ook is het stilstaan om te laden en lossen hier toegestaan.

Parkeren E7
Parkeren E7