header gratistheorie.nl

E5. Taxistandplaats; tevens parkeerverbod voor andere voertuigen.

e5Dit bord is geplaatst om één of meer taxistandplaatsen aan te geven. In de omgeving van een taxistandplaats is vaak openbaar vervoer aanwezig.
Als er parkeervakken aanwezig zijn, moet er in de vakken geparkeerd worden.
Door middel van een onderbord kan aangegeven dat de parkeergelegenheid uitsluitend gedurende de aangegeven dagen en/of uren bestemd is als taxistandplaats. Buiten de aangegeven perioden mogen andere voertuigen hier parkeren.

Hou rekening met in- en uitstappende passagiers.

Hou rekening met het vaak gehaaste gedrag van taxichauffeurs.

Bij het wegrijden van de taxistandplaats wordt door taxichauffeurs vaak voorrang afgedwongen.

Je mag op een taxistandplaats wel stilstaan om een passagier in- of uit te laten stappen. Ook mag je hier stilstaan om te laden of lossen.

Parkeren E6
Parkeren E6