header gratistheorie.nl

E4. Parkeergelegenheid.

e4Dit bord geeft een parkeergelegenheid aan. Indien er parkeervakken aanwezig zijn, moet er in deze vakken geparkeerd worden.
Dit bord kun je zowel binnen als buiten de bebouwde kom, autowegen en parkeerplaatsen langs autosnelwegen aantreffen.
Door middel van een onderbord kan er een maximale parkeerduur aangegeven worden, of kunnen er bepaalde tijdstippen aangegeven zijn waarop geparkeerd mag worden.

Op wegen buiten de bebouwde kom en autowegen wordt er soms door een onderbord aangegeven dat de parkeergelegenheid zich op een bepaalde afstand bevindt.

Parkeren E5
Parkeren E5