header gratistheorie.nl

E10. Parkeerschijfzone.

e10In een parkeerschijfzone mag je alleen parkeren in parkeerplaatsen langs de blauwe streep of de als zodanig aangeduide parkeervakken, mits je een goed zichtbare parkeerschijf hebt aangebracht, met daarop vermeld het tijdstip van aankomst. Het einde van de toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.
Je mag naderhand niet opnieuw een ander tijdstip instellen zonder dat je daadwerkelijk aan het verkeer hebt deelgenomen met het bewuste voertuig!
Een parkeerschijfzone wordt ook wel "blauwe zone" genoemd. De herkomst van deze naam is duidelijk. Er is altijd een blauwe streep aangebracht.

De verplichting tot het plaatsen van een parkeerschijf geldt alleen voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. Dus ook voor brommobielen en motorfietsen met zijspan.
Motorfietsen mogen zonder parkeerschijf parkeren.
Motorvoertuigen, voorzien van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, en gehandicaptenvoertuigen mogen in een parkeerschijfzone onbeperkt parkeren. Het gebruik van een parkeerschijf is voor hun niet verplicht.
De parkeerduur van 2 uur op het bord is een voorbeeld. Ook een andere parkeerduur kan op het bord zijn afgebeeld.
Je mag hier wel stilstaan om een passagier te laten in- of uitstappen. Ook is het stilstaan om te laden en lossen hier toegestaan.

Parkeren E11
Parkeren E11