header gratistheorie.nl

E. Parkeerverbod.

e1Dit bord geldt alleen voor de zijde van de weg waar dit bord geplaatst is.
Als dit bord is geplaatst mag je ook niet in de berm parkeren. De berm hoort ook bij de weg.
Als dit bord is geplaatst, mag je wel even stilstaan om passagiers te laten in- en uitstappen. Ook mag je hier goederen laden en lossen.
Aan de andere zijde van de weg mogen wel voertuigen geparkeerd worden, mits dit ook niet verboden is.

Borden zijn in beginsel haaks ten opzichte van de wegas geplaatst. Voor dit bord is een uitzondering gemaakt. Deze borden kunnen evenwijdig aan de wegas geplaatst zijn. Al dan niet voorzien van een onderbord met een pijl in de richting van het wegvak waarvoor het verbod geldt.
Op rijbanen met verkeer in twee richtingen is dit bord zodanig geplaatst dat de verboden voor verkeer in beide richtingen waarneembaar zijn. Hiertoe mag het bord, mits voorzien van een onderbord waaruit begin of eind van het parkeerverbod blijkt, evenwijdig aan de wegas worden geplaatst.
Door middel van een onderbord kan aangegeven worden dat het bord alleen van kracht is gedurende de op het onderbord aangegeven dagen en/of uren.
Door middel van een onderbord kan het bord voor bepaalde voertuigcategorieën van toepassing worden verklaard, of kan aangeduid worden voor welke categorieën het verbod niet geldt.
Het bord kan ook als zone gebruikt worden. Dan geeft het zonebord aan dat het verboden is om binnen de zone te parkeren, uitgezonderd op voor het parkeren bestemde weggedeelten.

Verkeersinzicht:

Aangezien het bord geldt voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst, mag er aan de andere zijde (soms) wel geparkeerd worden. Hou in dat geval rekening met:

  • voetgangers, in het bijzonder kinderen, aan het spelen zijn. Deze kunnen onverwacht tussen de geparkeerde voertuigen uitkomen.
  • personen die in de voertuigen zitten. De mogelijkheid is dan aanwezig dat portieren geopend worden zonder goed te kijken. Is er de mogelijkheid om je positie op de weg aan te passen, doe dit dan ook. Probeer uit de reikweidte van de portieren te rijden. Je zal waarschijnlijk wel schrikken als er plotseling een portier geopend wordt, maar je wordt er dan niet direct door geraakt.
  • bestuurders die uit parkeerstand de rijbaan oprijden zonder eerst goed te kijken of dit ook mogelijk is. Zie je een bestuurder in een voertuig zitten, hou hier dan rekening mee.Ezelsbruggetje:

Veel mensen kunnen het verschil tussen bord E1 en E2 niet onthouden. Hier zijn 2 manieren voor.

Tip 1. Bord E1 heeft een streeP van Parkeren verboden. Bord E2 heeft een kruiS van Stilstaan verboden.

Tip 2. Bord E1 heeft 1 streep. Hierdoor kun je in de 2 vlakken de letters NP plaatsen. NP staat dan voor Niet Parkeren.
Bord E2 heeft een kruis. In de 4 vlakken kun je de letters S.T.O.P plaatsen. Stoppen (stilstaan) verboden.

Parkeren E2
Parkeren E2