header gratistheorie.nl

C9. Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

C9Het is niet toegestaan om met een van de genoemde voertuigen, cq. vee of ruiters, deze weg te gebruiken. Vaak is er voor hen een alternatieve weg aanwezig. De weg is dus ook gesloten voor brommobielen.
Dit bord wordt gebruikt op wegen waar langzame voertuigen gevaar opleveren of de doorstroming van het verkeer te veel belemmeren.
Tevens is dit bord is vaak geplaatst in landbouwgebieden. Op deze weg kom je geen landbouwvoertuigen, misschien wel op andere wegen in deze omgeving.

C9Let bij kruispunten op langzaam overstekende landbouwvoertuigen en op zand of modder op de weg.
Dit bord wordt met name toegepast op 80 kilometer wegen met volledige gesloten verklaring buiten de bebouwde kom (de gebiedsontsluitingsweg). Het betreft dan in alle gevallen een voorrangsweg. Dit betekent dat het bord vaak gecombineerd wordt met bord B1.

Gesl.verklaring C10
Gesl.verklaring C10