header gratistheorie.nl

C8. Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur.

C8Het is niet toegestaan zo een weg in te rijden met een motorvoertuig dat niet sneller kan of mag rijden dan 25 kilometer per uur. Dit bord geldt dus niet voor brommobielen. Brommobielen mogen maximaal 45 kilometer per uur rijden.

Vaak is er een parallelweg aanwezig. De landbouwers zullen toch bij hun land moeten komen.

Dit bord is vaak geplaatst in landbouwgebieden. Op deze weg kom je geen landbouwvoertuigen, verwacht deze echter wel op andere wegen in deze omgeving.
Let bij kruispunten op langzaam overstekende landbouwvoertuigen en op zand of modder op de weg.

C8Deze weg is alleen gesloten voor deze categorie. Snorfietsers, bromfietsers, brommobielen, ruiters, vrachtauto's en dergelijke mogen deze weg wel inrijden.

Gesl.verklaring C9
Gesl.verklaring C9