header gratistheorie.nl

C7. Gesloten voor vrachtauto's.

C7Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een vrachtauto.
Dit bord wordt vaak geplaatst in smalle en/of bochtige wegen, of daar waar hinder voor buurtbewoners kan ontstaan door het vrachtverkeer. Met de auto, autobus of op een motorfiets mag je deze straat wel inrijden.

Het is wel mogelijk dat er vrachtauto's uit deze weg komen rijden, daar het bord alleen geldt voor de zijde van de weg waar deze is geplaatst.
Soms worden hele winkelgebieden of stadscentra gesloten voor vrachtauto's. Dit gebeurd dan door het plaatsen van een zone bord.

Door middel van een onderbord is het mogelijk om vrachtauto's tussen bepaalde tijdstippen wel toe te laten om winkels te kunnen bevoorraden.

Gesl.verklaring C8
Gesl.verklaring C8