header gratistheorie.nl

C6. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

C6Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een motorvoertuig op meer dan twee wielen. De geslotenverklaring geldt alleen voor die zijde van de weg waar het bord is geplaatst. Van de andere kant mag dan wel worden ingereden met een auto.
Het bord wordt op deze manier vaak toegepast, vooral bij smalle wegen.

Motorfietsen mogen deze weg wel in rijden en dat doen zij dan ook.
Voor motorfietsen met zijspan is de weg wel gesloten.
Een motorfiets met zijspan zorgt voor verwarring. Een motorfiets met zijspanwagen is een motorvoertuig op meer dan twee wielen.
Een motorfiets met aanhangwagen blijft wel een motorvoertuig op twee wielen.

Wanneer je als motorrijder deze weg inrijdt, moet je er rekening mee houden dat tegemoetkomende bestuurders ten onrechte kunnen denken dat jij deze weg niet mag inrijden.

Houd rekening met wegrijdende automobilisten. De kans is groot dat zij geen motorrijders verwachten uit jouw richting. Let op bestuurders in geparkeerde voertuigen en pas jouw snelheid aan.

De brommobiel is volgens het RVV een aparte voertuigcategorie, waarvan de bestuurders de gedragsregels voor motorvoertuigen moeten volgen. Dit houdt in dat deze weg eveneens gesloten is voor brommobielen.

Bij toepassing van geslotenverklaringen, die aan één begin van de weg worden geplaatst, kan slechts worden opgetreden tegen bestuurders die de betrokken weg aan die zijde inrijden of ingaan. Tegen het gebruik van de weg kan op grond van de geslotenverklaring dan niet worden opgetreden. Je kan namelijk vertellen dat je vanaf de andere zijde deze weg achteruit bent ingereden.

Gesl.verklaring C7
Gesl.verklaring C7