header gratistheorie.nl

C5. Inrijden toegestaan.

C5Het is toegestaan deze weg in te rijden. Dit bord zal voor velen als onnodig bestempeld worden, want dan kun je dit bord bij de meeste wegen plaatsen. Dit bord word echter geplaatst bij wegen waar het in eerste instantie meestal niet duidelijk is of je er in mag rijden. Dit is vaak het geval als er naast de rijbaan nog één of meerdere rijbanen gelegen zijn en het niet geheel duidelijk is of je de linkerrijbaan mag inrijden.

Om verwarring met naastliggende rijbanen te voorkomen mag het bord aan de linkerzijde van de weg worden geplaatst.

Door middel van onderborden kan het bord alleen van toepassing worden verklaard voor een bepaalde categorie weggebruikers. Dat betreft dan bepaalde voertuigcategorieën zoals bromfietsen, personenauto's, vrachtauto's en dergelijke.

Gesl.verklaring C6
Gesl.verklaring C6