header gratistheorie.nl

C22. Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen.

C22

Dit bord is geplaatst voor tunnels. Het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen door tunnels is onderworpen aan beperkingen.

Toepassing en plaatsing:
1.Het bord wordt geplaatst, bij of voor de ingang van tunnels, genoemd in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
2.Het bord wordt voorzien van een onderbord, welke de categorie aangeeft.

Vooraanduiding:
Op autosnelwegen en autowegen wordt een vooraanduiding in de vorm van bord L10 geplaatst.

Door middel van bord K14 kan worden aangegeven welke alternatieve route genoemde voertuigen dienen te volgen.

 

C22Er zijn 5 categorieën van tunnels. De categorie van de tunnel wordt op een onderbord aangegeven; de categorieën zijn:
Categorie A: geen beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
Categorie B: beperkingen voor gevaarlijke goederen die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie;
Categorie C: beperkingen voor gevaarlijke goederen die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie of het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen;
Categorie D: beperkingen voor gevaarlijke goederen, die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie, het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand;
Categorie E: beperkingen voor alle gevaarlijke stoffen, behalve voor UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.Gesl.verklaring C23-01
Gesl.verklaring C23-01