header gratistheorie.nl

C20. Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven.

C20Dit bord is meestal bij wegen geplaatst die niet geschikt zijn voor voertuigen met een aslast zwaarder dan op het bord is aangegeven. Dit zijn meestal wegen die schade, zoals spoorvorming, lijden omdat ze het gewicht van zo een voertuig niet goed kunnen dragen.

Ook kan een veel te zachte berm waardoor uitwijken voor tegemoetkomend verkeer onmogelijk is, een reden voor plaatsing zijn.
Verder kan het ook zo zijn dat de huizen naast de weg te veel overlast hebben van de passerende voertuigen; trillingen die tot geluidsoverlast of zelfs tot schade aan de huizen kunnen leiden.

Dit bord komt ook voor bij bruggen met een bepaalde maximum belasting, bijvoorbeeld een ophaalbrug, of bij wegen met duikers.

Gesl.verklaring C21
Gesl.verklaring C21