header gratistheorie.nl

C2. Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

C2Deze weg mag maar vanuit een richting ingereden worden en dat is niet deze kant. De enige weggebruikers die deze weg in mogen vanaf deze kant zijn voetgangers. Aan de andere zijde van de weg, waarvandaan het inrijden wel is toegestaan staat bord C3 of C4.

Dit bord kom je vaak tegen langs grachten. Als een weg is gescheiden door water mag je deze aan beide kanten inrijden. Dit kan langs de meeste grachten echter niet, daar deze te smal zijn voor verkeer in twee richtingen.

Om spookrijden op autosnelwegen te voorkomen worden langs alle afritten deze borden geplaatst. Het bord heeft dan een onderbord met de tekst "ga terug".

C2Door middel van onderborden kan dit bord gelden voor bepaalde categorieën voertuigen of kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd.

Dit bord wordt niet toegepast bij T-kruispunten, waar toepassing van bord C4, dan wel D4 of D5 mogelijk is. Dit omdat je aan deze borden al de verplichte rijrichting kunt zien.

Dit bord wordt niet geplaatst als uit andere borden, of uit de situatie duidelijk blijkt dat een geslotenverklaring in één richting geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een dubbele rijbaan of rijbaansplitsing met een smalle middenberm. Bij een middenberm die breder is dan 18 meter en in andere gevaarlijke situaties wordt het bord juist wel geplaatst in verband met gevaar voor spookrijden.

Er is vaak sprake van beperkt éénrichtingsverkeer. Fietsers en/of bromfietsers zijn dan uitgezonderd en mogen deze weg wel inrijden. Dit kun je op het onderbord zien aan de tekst: Uitgezonderd met de afbeeldingen van een fiets en/of bromfiets.
Overigens kunnen ook andere voertuigen uitgezonderd zijn.
Aan de andere zijde van de weg, waarvandaan het inrijden wel is toegestaan staat dan bord C3 of C4 met dezelfde tekst op het onderbord.

Bestuurders die uit een zijweg komen waar dit bord geplaatst is, sorteren vaak geheel links voor. Hierdoor zijn zij "eerder" bij je. Hou hier rekening mee.

Gesl.verklaring C3
Gesl.verklaring C3