header gratistheorie.nl

C18. Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van de lading, breder zijn dan op dit bord aangegeven.

C18Dit bord heeft als doel het weren van voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven. In dit geval geldt een maximale breedte van 2,3 meter.

Dit bord is meestal geplaatst op plaatsen waar de weg zich niet leent voor voertuigen van zo een breedte. Dit kunnen smalle wegen zijn met scherpe bochten die niet genomen kunnen worden door een voertuig van deze breedte.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er gebouwen en of andere obstakels zoals verkeerslichten en dergelijke dicht bij de rijbaan geplaatst zijn. Hierdoor heeft het voertuig geen ruimte om zich voort te bewegen of kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen.
Hou tevens rekening met bruggen of viaducten in de omgeving. Evenals de mogelijke aanwezigheid van zachte bermen en afgebrokkelde zijkanten van de rijbaan.
Ook kunnen wegversmallingen een reden zijn waarom dit bord geplaatst is. Bijvoorbeeld een brug die smaller is dan de breedte op het bord. Of bloembakken die geplaatst zijn om de mensen langzamer te laten rijden.
Bij werk in uitvoering op auto(snel)wegen wordt het bord met een breedtebeperking van 2 meter als afbeelding op bord L11 geplaatst.
Als de linkerrijstrook smaller is dan 3,00 meter, dienen brede voertuigen op de linkerstrook geweerd te worden.

Gesl.verklaring C19
Gesl.verklaring C19