header gratistheorie.nl

C17. Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven.

C17Dit bord heeft als doel het weren van voertuigen en of samengestelde voertuigen (aanhanger) die inclusief de lading langer dan op het bord is aangegeven zijn. In dit geval geldt een maximale lengte van 10 meter.

Dit bord is meestal geplaatst op plaatsen waar de weg zich niet leent voor voertuigen van zo een lengte. Dit kunnen smalle wegen zijn met scherpe bochten die niet genomen kunnen worden door een voertuig van deze lengte.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er gebouwen en of andere obstakels zoals verkeerslichten en dergelijke dicht bij de rijbaan geplaatst zijn. Hierdoor heeft het voertuig geen ruimte om zich voort te bewegen of kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen.
Verder kunnen rijbaanversmallingen het zelfde tot gevolg hebben.
Hou tevens rekening met bruggen of viaducten in de omgeving. Evenals de mogelijke aanwezigheid van zachte bermen en afgebrokkelde zijkanten van de rijbaan.

Gesl.verklaring C18
Gesl.verklaring C18