header gratistheorie.nl

C15. Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

C15Deze weg is gesloten voor fietsen, snorfietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Brommobielen mogen deze weg wel inrijden.

Dit bord is vaak geplaatst bij winkelstraten. Het is gevaarlijk om tussen het winkelende publiek door te rijden.

Dit bord komt ook voor op punten die gevaarlijk kunnen zijn voor de voertuigen zelf. Hier zijn dan meestal vrijliggende fiets-bromfietspaden aanwezig.

Gesl.verklaring C16
Gesl.verklaring C16