header gratistheorie.nl

C13. Gesloten voor bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor.

C13Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een snorfiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig met in werking zijnde motor. Brommobielen mogen deze weg wel inrijden.

Vaak is dit bord geplaatst op plekken waar veel ander verkeer komt, bijvoorbeeld veel voetgangers en fietsers.

Dit bord is wel eens geplaatst waar veel bejaarden wonen. Het voorkomen van geluidsoverlast is dan het doel.

Het bord is ook geplaatst in de omgeving van opritten naar auto(snel)wegen. Bromfietsers worden dan over verplichte fiets/bromfietspaden geleid, uit angst dat bromfietsers per ongeluk de autosnelweg oprijden.

Gesl.verklaring C14
Gesl.verklaring C14