header gratistheorie.nl

C12. Gesloten voor alle motorvoertuigen.

C12Het doel van dit bord is duidelijk, hier mogen geen motorvoertuigen deze weg inrijden. Alleen fietsen en bromfietsen worden hier getolereerd.
Deze borden worden vaak geplaatst in woonwijken. Let er op, als je als (brom)fietser zo een bord tegenkomt, dat hier vaak kinderen kunnen spelen en dat er vanaf de andere zijde wel gewoon motorvoertuigen aan kunnen komen.

Bij toepassing van geslotenverklaringen, die aan één begin van de weg worden geplaatst, kan slechts worden opgetreden tegen bestuurders die de betrokken weg aan die zijde inrijden of ingaan. Tegen het gebruik van de weg kan op grond van de geslotenverklaring dan niet worden opgetreden. Je kunt namelijk vertellen dat je vanaf de andere zijde deze weg achteruit bent ingereden.

Door middel van onderborden kunnen bepaalde categorieën worden uitgezonderd.

Gesl.verklaring C13
Gesl.verklaring C13