header gratistheorie.nl

C11. Gesloten voor motorfietsen.

C11Het is niet toegestaan deze weg in te rijden op een motorfiets, ook niet als deze voorzien is van een zijspan of aanhangwagen.
Het zijn vaak dijkwegen die afgesloten worden voor motorfietsen, omdat de motorfietsen overlast zouden veroorzaken.

Bij toepassing van geslotenverklaringen, die aan één begin van de weg worden geplaatst, kan slechts worden opgetreden tegen bestuurders die de betrokken weg aan die zijde inrijden of ingaan. Tegen het gebruik van de weg kan op grond van de geslotenverklaring dan niet worden opgetreden. Je kunt namelijk vertellen dat je deze weg bent ingelopen.

Gesl.verklaring C12
Gesl.verklaring C12