header gratistheorie.nl

C10. Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen.

C10Het is niet toegestaan deze weg in te rijden met een motorvoertuig met aanhangwagen. Dit geldt ook voor brommobielen en motorfietsen met aanhangwagen.
Als je met een auto een defecte auto sleept, is de defecte auto op dat moment ook een aanhangwagen. Je mag in dat geval dan ook deze weg niet inrijden.
Fietsen en bromfietsen mogen wel met een aanhanger deze weg inrijden.

Dit bord is vaak geplaatst bij smallere wegen met weinig uitwijkmogelijkheden of met veel bochten.
Bij toepassing van geslotenverklaringen, die aan één begin van de weg worden geplaatst, kan slechts worden opgetreden tegen bestuurders die de betrokken weg aan die zijde inrijden of ingaan. Tegen het gebruik van de weg kan op grond van de geslotenverklaring dan niet worden opgetreden. Je kan namelijk vertellen dat je vanaf de andere zijde deze weg achteruit bent ingereden.

Gesl.verklaring C11
Gesl.verklaring C11