header gratistheorie.nl

C1. Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.


C1Bij dit bord zegt de wettekst eigenlijk al genoeg. Van beide kanten mogen bestuurders deze weg niet inrijden. Als je zo een bord ziet staan kun je er vanuit gaan dat aan de andere kant van de weg het zelfde bord staat. Dit bord wordt soms vergezeld door een onderbord waarop staat tussen welke tijdstippen dit bord van toepassing is. Bijvoorbeeld een weg waar een markt gehouden wordt. Ten tijde van de markt is het dan niet toegestaan om deze weg in te rijden.

Wanneer het bord wordt gebruikt bij tijdelijke afsluitingen, moet het, behalve op bijvoorbeeld de hekken die de afsluiting vormen, tevens rechts van de weg in de berm worden geplaatst. Hekken kunnen namelijk verplaatst worden en dan zou er geen bord meer aanwezig zijn.

Omdat de weg in beide richtingen gesloten is, mogen hier geen voertuigen geparkeerd zijn. Is dit toch het geval, kun je hiervoor een boete krijgen. Er hoeft niet geconstateerd te zijn dat je de weg bent ingereden, aangezien het "gebruik" van de weg niet is toegestaan.

Je mag ook niet met een fiets, bromfiets, motorfiets of ander voertuig deze weg inlopen. De weg is namelijk gesloten voor voertuigen.
Zonder voertuig aan de hand mag je deze weg wel inlopen.
Op dit bord kunnen diverse uitzonderingen van toepassing zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • "uitgezonderd bestemmingsverkeer".
  • uitgezonderd bepaalde voertuigcategorieën zoals fietsers, bromfietsers, landbouwvoertuigen, personenauto's, politievoertuigen, vrachtauto's en autobussen.
  • "uitgezonderd lijnbussen".
  • tijdsduur, bijvoorbeeld "7-18 h".
Gesl.verklaring C2
Gesl.verklaring C2