header gratistheorie.nl

Verkeersborden, categorie bewegwijzering.
Klik op een verkeersbord voor meer informatie.

K1 K1. Lage beslissingswijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg K2 K2. Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, interlokale doelen
K3 K3. Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, naar een verzorgingsplaats , met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven K4 K4. Hoge beslissingswijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes
K5 K5. Voorwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein K6 K6. Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet- autosnelweg
K7 K7. Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers, met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijke fietsroute nummer, en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer K8 K8. Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers, met interlokale doelen en een via alternatieve route te bereiken doel
K9 K9. Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet autosnelweg K10 K10. Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers
K11 K11. Voorsorteren op niet-autosnelweg K12 K12. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen
K13 K13. Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers K14 K14. Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
Informatie Overzicht
Informatie Overzicht