header gratistheorie.nl

Verdrijvingsvlakken en puntstukken.

Artikel Artikel 77 van het RVV
1. Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken en puntstukken niet gebruiken.

2. Het eerste lid is niet van toepassing wanneer bestuurders een spitsstrook volgen die een splitsing of samenvoeging van wegen, rijstroken of rijbanen passeert.


Een verdrijvingsvlak is een gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht.
Je mag als bestuurder een verdrijvingsvlak of puntstuk niet gebruiken.

Verdrijvingsvlakken kom je vaak tegen bij voorsorteerstroken, dit om je een bepaalde richting heen te sturen. Je ziet verdrijvingsvlakken ook vaak als een rijstrook op houdt met bestaan.

Verkeerstekens Voorsorteerstrook
Verkeerstekens Voorsorteerstrook