header gratistheorie.nl

Busstrook.

BusstrookArtikel 81 van het RVV
1. Busbanen en busstroken waarop het woord "BUS" is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus, een autobus of een tram.

2. Busbanen en busstroken waarop het woord "LIJNBUS" is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus of een tram.


Een busstrook is een gedeelte van de rijbaan waarop een strook is aangebracht met het woord: "BUS" of "LIJNBUS".
De rijbaan is gesloten voor alle verkeer. Hulpdiensten en in sommige plaatsen ook taxi's beschikken over ontheffingen om op busbanen te mogen rijden.

Op of langs een busstrook mag je niet stilstaan, dus ook niet om iemand even snel in- of uit te laten stappen.

Verkeerstekens Doorgetrokken
Verkeerstekens Doorgetrokken