header gratistheorie.nl

Busbaan.

Artikel 81 van het RVV
1. Busbanen en busstroken waarop het woord "BUS" is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus, een autobus of een tram.

2. Busbanen en busstroken waarop het woord "LIJNBUS" is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus of een tram.


Een busbaan is een vrijliggende of aanliggende rijbaan.
De rijbaan is gesloten voor alle verkeer. Hulpdiensten en in sommige plaatsen ook taxi's beschikken over ontheffingen om op busbanen te mogen rijden.

Verkeerstekens Busstrook
Verkeerstekens Busstrook