header gratistheorie.nl

Voetgangerslichten.

Bij voetgangersoversteekplaatsen kunnen verkeerslichten geplaatst zijn. De betekenis van de verkeerslichten is dan als volgt:

  • Groen licht: Voetgangers mogen oversteken
  • Groen knipperend licht: Voetgangers mogen oversteken, het rode licht zal echter spoedig verschijnen
  • Rood licht: Voetgangers mogen niet meer beginnen over te steken, voetgangers die al begonnen zijn met oversteken moeten zo snel mogelijk doorlopen
  • Als het rode licht is vervangen door een geel knipperlicht mogen voetgangers oversteken, maar moeten zij het overige verkeer voor laten gaan. Voetgangers die liever de zekerheid hebben dat het overige verkeer hun voor laat gaan, moeten even wachten op het groene licht

 

 

Als de politieagent op deze manier staat, dan moeten jij en het verkeer van achter de agent stoppen. Als jij namelijk rechtdoor zou rijden, dan raak je zijn arm. Je mag dus ook niet rechts of links afslaan.
Het verkeer wat van rechts of links van de agent aankomt mag nu doorgaan.
Verkeerstekens Inleiding
Verkeerstekens Inleiding