header gratistheorie.nl

Zitplaats.

Artikel 1ar van het RVV.
Zitplaats: zitplaats als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

Rijbevoegdheid Inleiding
Rijbevoegdheid Inleiding