header gratistheorie.nl

Voorrang verlenen.

Artikel 1am van het RVV.
Voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen.

Begrippen Voor. voertuig
Begrippen Voor. voertuig