header gratistheorie.nl

Voertuigen.

Artikel 1al van het RVV.
Voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens.


Kinder- en kruiwagens worden niet en aanhangwagens wel tot de wagens gerekend.

Begrippen Voorrang
Begrippen Voorrang