header gratistheorie.nl

Verkeersregelaar.

Artikel 1aja van het RVV.
Verkeersregelaar: persoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Begrippen Verl. transp.
Begrippen Verl. transp.