header gratistheorie.nl

Verdrijvingsvlak.

Artikel 1ai van het RVV.
Verdrijvingsvlak: gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht.

Begrippen Verkeer
Begrippen Verkeer