header gratistheorie.nl

Spitsstrook.

Artikel 1fa van het RVV.
Spitsstrook: de vluchtstrook die als rijstrook is aangewezen blijkens bord C23-01 van bijlage 1.


Een spitsstrook is een vluchtstrook die bij grote drukte wordt opengesteld als gewone rijstrook. In de praktijk zal dat veelal het geval zijn in de spitsuren, maar, afhankelijk van het verkeersaanbod, zal de spitstrook ook op andere tijdstippen kunnen worden opengesteld.
Buiten deze openstelling blijft de vluchtstrook zijn normale functie van vluchtstrook vervullen.
In verreweg de meeste gevallen zal deze spitsstrook zich aan de rechterzijde van de weg bevinden. In voorkomende gevallen kan evenwel ook de vluchtstrook aan de linkerkant van de rijbaan als spitsstrook worden aangemerkt.

Begrippen T100 bus
Begrippen T100 bus